Czym jest intercyza i w jaki sposób skorzystać z możliwości jej zawarcia?

Za pewne każdy z nas chociaż raz w życiu słyszał o specjalnym dokumencie, jaki zostaje zawarty pomiędzy dwiema osobami jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Dokument ten nazywany jest intercyzą, a celem jego zawarcia jest uregulowanie kwestii majątkowych, jakie dotyczą przyszłych małżonków. Czasem stworzenie takiego dokumentu jest konieczność, często jednak dwoje ludzi decyduje się na jego przygotowanie ze względów praktycznych. W momencie, kiedy taki dokument nie zostanie zawarty, dwie osoby wchodząc w związek małżeński wchodzą także w ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że od momentu małżeństwa, wszystko, co nabędą będzie ich wspólną własnością. Tymczasem, intercyza, którą zawiera się przed notariuszem może zmienić ten stan rzeczy. Pozwala ona rozszerzyć wspólność ustawową lub ją ograniczyć, ale też pozwala na ustanowienie rozdzielności ustawowej lub też rozdzielności z dodatkowym wyrównaniem dorobków.

Intercyza krok po kroku- czy trudno jest ją zawrzeć?

Zdecydowanie nie. Aby taki dokument mógł zostać przygotowany, należy umówić się na sporządzenie go w formie aktu notarialnego. Konieczne jest też wniesienie stosownej opłaty, która jednak nie powinna być wyższa niż 400 zł z doliczeniem dodatkowo podatku od tej usługi. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest przedyskutowanie kwestii spraw majątkowych w domu, jeszcze zanim udamy się do notariusza- wówczas przygotowanie dokumentu i jego notarialne potwierdzenie będzie jedynie formalnością. W takiej sytuacji bardzo szybko można opuścić kancelarię z gotową intercyzą w ręku.

Musimy mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie zaproponowane przez małżonków rozwiązania mogą zostać zaaprobowane przez notariusza. Ustawa reguluje bowiem chociażby kwestie tego, w jakich sytuacjach nie można rozszerzać wspólności o niektóre prawa majątkowe. Taka sytuacja może na przykład dotyczyć sytuacji, kiedy jeden z małżonków nabywa przedmioty majątkowe z tytułu dziedziczenia lub też darowizny. Dodatkowo, każdy człowiek zawsze posiada pewne swoje prawa niezbywalne, których również nie można zawrzeć w ramach intercyzy. W dokumencie nie mogą znaleźć się też wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała oraz te wynikające z zadośćuczynienia na poniesioną krzywdę.

Pamiętajmy, aby udając się do kancelarii nie tylko uzgodnić wspólne stanowisko, co do tego, jak ma wyglądać gotowy dokument intercyzy, ale też aby zabrać ze sobą dowody osobiste. Notariusz zawsze jest bowiem zobowiązany do tego, aby sprawdzić naszą tożsamość.

Masz więcej pytań? Odwiedź https://www.smr-law.at/pl/specjalizacje/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *